Schouder instabiliteit

Denk aan:

  • Labrumletsel
  • Beenderig letsel (glenoid - humeruskop)
  • SLAP-letsel

Aanbevolen beeldvorming:

  • RX schouder (4opnames + axillaire opname)
  • Arthro-CT "bankart protocol" (= CT voor contrast 3D glenoid + CT na contrast)

Raadpleging:

Regel afspraak